HOL SPRAYING SYSTEMS

Precisie Boomgaardspuit
In 2008 is door H.Hol en Zoon de start gemaakt met het ontwikkelen van een eigen boomgaardspuit na jarenlange ervaring met de verkoop en serviceverlening van Douven en John Deere boomgaardspuiten.Door de ontwikkeling van de unieke H.S.S. Controlbox® is het mogelijk om constant te voldoen aan de gestelde eisen voor driftbeperking oplopend tot een DRT van 99%.
  • Gevalideerd door Agromanager
  • Verstuur data via beveiligde verbinding
  • Gegevensdeling gebeurt met één klik
WAAROM DE HSS GPS INTEGREREN MET AGROMANAGER?

Een optimale gewasbescherming en minimaal residu zijn twee begrippen die niet eenvoudig met elkaar te verenigen zijn. GPS in combinatie met een betrouwbare registratie van het spuitproces is de volgende stap in het perfectioneren van de spuittechniek.

Wanneer we de spuittechniek zo precies mogelijk willen toepassen is het noodzakelijk om op boomniveau behandelingen uit te voeren. Dit moet tevens zo eenvoudig mogelijk gebeuren waardoor de Agromanager GPS module ontwikkeld is. Met deze module is het eenvoudig om taakkaarten te maken en deze digitaal door te sturen naar de machine. Op basis van de capaciteiten van de geselecteerde machine zijn er meer en minder opties mogelijk bij het aanmaken van een taakkaart.


WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE HSS GPS CONTROLBOX

De GPS Controlbox maakt gebruik van software ontwikkeld door Agromanager. Hierdoor krijgt de machine een GPS besturing die specifiek ontwikkeld is voor de fruitteelt. Zo is het mogelijk om meer dan 50Ha Boomgaard in één keer in te laden. En deze op dopniveau aan te sturen. Elke boom wordt individueel bespoten, op basis van de 3D-Taakkaart die in Agromanager gegenereerd wordt.

De GPS wordt op de HSS Boomgaardspuit geïnstalleerd door installateurs van HSS. Hierdoor hebt u als teler geen integratie problemen en is de machine met de GPS al reeds uitgebreid getest.

WELKE DATA WORDT ER GEDEELD MET DE HSS MACHINE?

Wanneer je de koppeling met HSS activeert, dan heb je een digitale connectie tussen jouw boomgaardspuit en Agromanager-omgeving. Er wordt geen data gedeeld met de fabrikant van de machine.

  • GPS

    De HSS GPS maakt gebruik van de 3D taakkaarten die in Agromanager gegenereerd worden. Deze taakkaart kan een volledig veld zijn, maar kan ook gebaseerd zijn op boomdata afkomstig van sensor of drone data.

    Tijdens het bespuiten van de boomgaard wordt alle data teruggekoppeld naar Agromanager. Zo weet je steeds hoe elke boom behandeld is geweest. Op basis van deze data kan je dan opnieuw een taakkaart maken. Of kan je bepaalde effecten terugkoppelen aan een eventuele foutieve toepassing. Wanneer je boomgaardspuit met sensoren is uitgerust, dan kan ook deze data teruggekoppeld worden.

Kostprijs
Information
Status Actief
Ontwikkelaar Agromanager
Datum Januari 2021
Meer info HSS
Online Helpdesk
Support
Categorieën Machines, Populairste, Geen verzendkosten
Vragen? Contacteer ons