AUREA IMAGING

Boom Dataleverancier
Aurea Imaging is een leverancier van boomdata. Op basis van dronebeelden en IOT sensoren zijn ze in staat om grootschalig gegevens aan te leveren op boom niveau. Via deze integraties maken we het bestel proces eenvoudiger. De uiteindelijke kostprijs wordt berekend op basis van de gewenste analyses en de oppervlakte die geselecteerd is.
  • Gevalideerd door Agromanager
  • Verstuur data via beveiligde verbinding
  • Gegevensdeling gebeurt met één klik
WAAROM AUREA IMAGING INTEGREREN MET AGROMANAGER?

Wanneer je meer inzicht wil hebben in de groei of de bloesem in jouw boomgaard, dan verzamelt Aurea dronebeelden van de desbetreffende teelten. Op basis van deze dronebeelden gaan ze jouw boomgaard analyseren met AI. Na deze analyse krijg je alle data aangeleverd op boomniveau

Met deze integratie is het administratief proces om analyses te bestellen nog verder vereenvoudigd. Via deze koppeling worden jouw teeltgegevens gedeeld met Aurea Imaging. Hierdoor beschikken ze direct over alle relevante gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een dronevlucht. Wanneer de data verzameld is, wordt deze terug aan jouw Agromanager toegevoegd in de vorm van Boomdata.

WELKE DATA WORDT ER GEDEELD MET AUREA IMAGING?

Wanneer je de koppeling met Aurea activeert, dan wordt er ook data terug met hen gedeeld. De uitwisseling van deze informatie kan gewijzigd worden onder de detail pagina van de integratie. De volgende informatie wordt gedeeld:

  • Teelt

    Teeltgegevens vormen de basis van elke data interpretatie daarom is het noodzakelijk dat de Aurea modellen toegang hebben tot jouw teelt data. Wat is het plantjaar? Wat is de plantafstand? Zijn er hagelnetten aanwezig? Allemaal interessante vragen die de teeltmodule kan beantwoorden. Bovendien krijgt de dronepiloot ook automatisch de locatie van de teelt. Veel eenvoudiger op deze manier

  • GPS

    Wil je graag een data analyse van een bepaalde teelt? Via de GPS module kan je zelf boomdata uploaden, maar kan je ook data bestellen. Wanneer je een bestelling plaatst worden de nodige gegevens gedeeld met Aurea. Wanneer er vervolgens boomdata beschikbaar is, wordt deze automatisch toegevoegd aan jouw Agromanager omgeving.

Kostprijs
Information
Status Wordt verwacht
Ontwikkelaar Agromanager
Datum Onbekend
Meer info Aurea Imaging
Online Helpdesk
Support
Categorie├źn Data provider, Nieuw, Geen verzendkosten
Vragen? Contacteer ons